Open/Close Menu Kancelaria doradztwa podatkowego Tax Consulting specjalizuje się w postępowaniach podatkowych oraz podatku VAT. Świadczy również usługi doradztwa podatkowego m.in. w zakresie PIT, CIT i podatku od nieruchomości. Pomaga w sporach z urzędem skarbowym, przygotowuje opinie podatkowe, przeprowadza przeglądy podatkowe oraz świadczy usługi "hot-line"

Koleżanki i Koledzy,

mając na uwadze upływ kadencji naszej współpracy w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych chciałem Wam serdecznie podziękować za lata owocnej współpracy. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w rozwój naszej Korporacji, jako ośrodka reprezentującego interesy doradców podatkowych na zewnątrz, dążącego jednocześnie do podwyższenia prestiżu i poszanowania naszego zawodu.

Zawsze, jako niezwykle cenną traktowałem Waszą konstruktywną krytykę, która prowadziła do wypracowywania wspólnego, rzeczowego i przemyślanego stanowiska Rady. To właśnie słowa życzliwej krytyki, prowokujące do merytorycznej dyskusji, a czasem nawet sporu, umożliwiały mi zdobywanie nieocenionego zasobu wiedzy i doświadczenia.

Wyrażam głęboką nadzieję, że nasza współpraca w IV Kadencji, a z niektórymi z Was również i w III Kadencji, doprowadziła do stworzenia silnych fundamentów pod dalszy rozwój Naszego Samorządu. Jestem przekonany, że pozostawiliśmy naszym następcom zasoby i narzędzia umożliwiające kontynuowanie budowania silnej marki doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego cechującego się profesjonalizmem, doświadczeniem i zaangażowaniem w reprezentowanie interesów polskich Podatników.

Kwestią oczywistą jest, że rzeczą ludzką jest błądzić. Również i my, jako członkowie Rady błędów nie uniknęliśmy. Co istotne nie uniknęli ich nasi poprzednicy, jak i nie unikną ich też nasi następcy. Należy mieć jednak nadzieję, że w ramach zasady pamięci organizacyjnej Krajowa Rada Doradców Podatkowych V Kadencji, wykorzysta nauczki oraz refleksje z nich płynące, doświadczone przez jej poprzedniczki.

Jednocześnie pragnę Was zachęcić do dalszej działalności w Samorządzie. Wasze doświadczenie i wiedza są bowiem bezcennym zasobem naszej Korporacji, Ich utrata byłaby niepowetowaną stratą dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Ryszard Małkiewicz

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady

Doradców Podatkowych III i IV Kadencji

logo-footer

© 2015 TAXCONSULTING | LUBIMY TRUDNE SPRAWY!

logo-footer