Open/Close Menu Kancelaria doradztwa podatkowego Tax Consulting specjalizuje się w postępowaniach podatkowych oraz podatku VAT. Świadczy również usługi doradztwa podatkowego m.in. w zakresie PIT, CIT i podatku od nieruchomości. Pomaga w sporach z urzędem skarbowym, przygotowuje opinie podatkowe, przeprowadza przeglądy podatkowe oraz świadczy usługi "hot-line"

1 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów w zakresie podatku VAT. Na pewno obiło się Państwu o uszy określenie „split payment”. Przedstawiamy zbiorcze zestawienie informacji o wchodzących w życie zmianach i problemach, które mogą wywoływać. W Razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

– Split payment – podzielona płatność należności – kwota netto trafia na rachunek rozliczeniowy, zaś wartość podatku Vat bezpośrednio na rachunek dedykowany,
środki na rachunku VAT można jedynie przelewać na rachunek US na poczet podatku VAT lub za pomocą podzielonej płatności na poczet Vat wynikającego z faktury zakupu,

– Banki i SKOKI założyły już rachunki Vat do każdego rachunku rozliczeniowego – operacje były bezpłatne,

dobrowolność stosowania split payment dotyczy jedynie nabywcy towarów lub usług– to nabywca decyduje czy skorzysta z podzielonej płatności. Oznacza to, że pomimo że nie chcemy korzystać ze split payment, zostaniemy do tego zmuszeni, aby uniknąć zamrożenia środków pieniężnych,

– płatności w ramach split payment można dokonywać pojedynczo – „jeden przelew – jedna faktura”
jeden przelew w ramach split payment- trafia częściowo na rachunek rozliczeniowy i częściowo na rachunek VAT kontrahenta”

– w komunikacie przelewu podajemy kwotę brutto, kwotę VAT, NIP kontrahenta i numer faktury,
nie musimy znać numeru rachunku VAT kontrahenta – tą operacja zajmuje się bank,

– split payment nie dotyczy transakcji gotówkowych, płatności kartą, transakcji w walutach obcych, przelewów zagranicznych,

– zwrot podatku VAT trafia na rachunek VAT,

– środki na rachunku VAT mogą zostać „odmrożone” (przelane na rachunek rozliczeniowy) za zgodą US. Konieczne jest złożenie wniosku rozpatrywanego w terminie 60 dni,

– środki na rachunku VAT nie mogą zostać przelane na poczet innych podatków niż VAT,

– Środki na rachunku VAT są wolne od egzekucji na poczet innych zobowiązań niż VAT.

– Środki otrzymane na rachunek VAT omyłkowo należy niezwłocznie zwrócić na rachunek nadawcy przelewu (tylko VAT). Niedokonanie zwrotu skutkuje odpowiedzialnością solidarną wraz z nadawcą przelewu za jego zobowiązanie w VAT, do wysokości omyłkowo przelanej kwoty. Wiąże się to też z odpowiedzialnością za koszty egzekucyjne innego podmiotu. Zaleca się częste monitorowanie wszystkich rachunków VAT.

logo-footer

© 2015 TAXCONSULTING | LUBIMY TRUDNE SPRAWY!

logo-footer